Propozice závodu LESÁK CUP

Závod je zařazen do poháru mládeže sckhk.

Termín: sobota 27. srpna 2022
Místo konání závodu: Červený Kostelec – Bohdašín, místní lokalita “Lesák“
Tratě závodu:

40 km – Dva dvacetikilometrové okruhy po zpevněných i nezpevněných lesních cestách a lesních pěšinách. Trasa je vedena Jestřebími horami, viz. mapa závodu

20 km – Dvacetikilometrový okruh po zpevněných i nezpevněných lesních cestách a lesních pěšinách. Trasa je vedena Jestřebími horami, viz. mapa závodu

Startovné:

Trať 20 km:
350 CZK, registrace online, online platba do 30.06.2022
400 CZK, registrace online, online platba od 01.07.2022 do 27.08.2022 (nejdéle hodinu před startem)
450 CZK, registrace online, platba až na místě od 01.07.2021 do 27.08.2022 (nejdéle hodinu před startem)
Registrace je možná pouze online.


Trať 40 km:
400 CZK, registrace online, online platba do 30.06.2022
450 CZK, registrace online, online platba od 01.07.2022 do 27.08.2022 (nejdéle hodinu před startem)
500 CZK, registrace online, platba až na místě od 01.07.2022 do 27.08.2022 (nejdéle hodinu před startem)
Registrace je možná pouze online.


Prosíme, zaplaťte startovné online. Zrychlí se tím výdej startovních čísel při prezentaci a ušetříte.


Mladší kategorie ZDARMA
(odrážedla, předškoláci, předškolačky, minižáci I, minižákyně I, minižáci II, minižákyně II, žáci I, žákyně I, žáci II, žákyně II)
Registrace je možná pouze online i v případě dětských kategorií (nejdéle hodinu před startem).V případě neúčasti nebo zrušení startu účastníkem se startovné nevrací.

Startovné zahrnuje: účast v závodě,
změření času v cíli,
občerstvení na trati a v cíli závodu,
jídlo po závodě (klobása nebo kuře a pivo/limo + palačinka),
zdravotní a pořadatelská služba,
startovní číslo,
mytí kol,
pamětní předmět (7. ročník bidon Lesák CUP)
Prezentace:

sobota 27.08.

8:30 - 9:45 - výdej čísel – dětské kategorie
8:30 - 12:00 - výdej čísel – 40 km a 20 km

Kancelář závodu: v místě startu
Starty:

10:00 - start prvního závodu - odrážedla
10:10 - start předškolačky a předškoláci
10:20 - start minižáci I a minižákyně I
10:35 - start minižáci II a minižákyně II
10:50 - start žáci, žákyně I, II
11:40 - vyhlášení výsledků dětských kategorií
12:30 - start hlavního závodu na 40 km, hromadný start pro všechny kategorie
12:35 - start závodu na 20 km, hromadný start pro všechny kategorie
16:00 - odhadovaný čas kritéria pro TOP 10 závodníků NOVINKA
16:20 - odhadovaný čas vyhlášení výsledků

Přihlášky:

v sekci „Přihlášky“ v horní navigační liště, zajišťuje Sportchallenge.

možnost platit online (okamžitá online platba)

Ředitel závodu: Michal Bergmann
Hlavní rozhodčí: Miroslav Tlamka
Občerstvení:

1x bufet v místě startu závodu (při průjezdu do druhého 20 km okruhu)

po závodě: klobása nebo kuře a pivo/limo

Kategorie:
VěkRočníkKategorieTrať
do 4 let2018 a mladšíOdrážedlaOkruh na hřišti – 130 m
do 5 let2017 a mladšíPředškoláciOkruh na hřišti – 260 m
do 5 let2017 a mladšíPředškolačkyOkruh na hřišti – 260 m
6–7 let2015 – 2016Minižáci IOkruh na Lesáku – 1x800 m
6–7 let2015 – 2016Minižákyně IOkruh na Lesáku – 1x800 m
8–9 let2013 – 2014Minižáci IIOkruh na Lesáku – 2x800 m
8–9 let2013 – 2014Minižákyně IIOkruh na Lesáku – 2x800 m
10–12 let2010 – 2012Žáci I5 km
10–12 let2010 – 2012Žákyně I5 km
13–14 let2008 – 2009Žáci II5 km
13–14 let2008 – 2009Žákyně II5 km
15–16 let2006 – 2007Kadeti20 km
15–16 let2006 – 2007Kadetky20 km
17–18 let2004 – 2005Junioři40 km
17–18 let2004 – 2005Juniorky20 km
od 19 let1993 – 2003Muži40 km
od 19 let (*)1993 – 2005 (*)Muži20 km
od 19 let2003 a staršíŽeny40 km, 20 km
30–39 let1983 – 1992Masters40 km, 20 km
40–49 let1973 – 1982Masters II40 km, 20 km
50–59 let1963 – 1972Veteráni40 km, 20 km
od 60 let1962 a staršíVeteráni II20 km
od 15 let2007 – staršíKoloběžky muži20 km
od 15 let2007 – staršíKoloběžky ženy20 km

(*) Jestliže junior (ročník 2004 – 2005) nechce jet 40 km, může se přihlásit do kategorie mužů na 20 km.

Může se stát, že při účasti méně než 4 startujících v kategorii budou startující přeřazeni do nejbližší vyšší kategorie!

Ceny:

Nejlepší tři muži a tři ženy (40 km) - finační odměna

Nejlepší tři muži (kritérium) - finanční odměna

1.- 3. místo v ostatních kategoriích - věcné ceny v hodnotě více než 50.000 Kč

Vrchařská prémie:

pro toho, kdo nejrychleji vyjede po startu na panskou cestu - sud piva Primátor

platí pro 40 km - start 12:30

více, viz.: mapka vrchařské prémie

Průjezd do druhého kola:

pro toho, kdo jako první projede do druhého kola - VIP sleva na pojištění odcizení jízdního kola – od Náchodské pobočky ČPP

platí pro 40 km - start 12:30

Lesák CUP kritérium:

Po závodě bude připraveno kritérium pro 10 nejlepších závodníků (bez rozdílu kategorií) v absolutním pořadí na 40 km závodě.

Závod se bude konat v prostoru startu a cíle na zkrácené dětské trati doplněné o technické překážky.

Odhadovaný start kritéria je v 16:00 (po dojezdu všech závodníků hlavního závodu).

Podmínky: Jestliže některý z nominovaných jezdců odmítne startovat, bude vybrán další jezdec dle celkového pořadí. Závodník, který bude dojet o celý okruh musí ze závodu v prostoru startu a cíle odstoupit.

Řazení na startu:

first line: prvních deset z loňského ročníku, divoké karty pořadatele - startovní číslo označeno samolepkou
ostatní závodníci dle příchodu na start - řazení „odzadu“

Výsledky:

neoficiální výsledky se budou průběžně zveřejňovat na tabuli u cíle závodu, protesty podávejte bezprostředně po závodu, výsledky budou také k dispozici na internetu

Mytí kol: zajištěno v místě cíle
Zdravotní zajištění: báňská záchranná služba Odolov
Mail: info@lesak-cup.cz
Pořadatel:

Lesák CUP z.s.

Lhota za Červeným Kostelcem 396, 549 41, Červený Kostelec, IČ: 09732446

Spolupořadatel:

Radek Čermák, Bohdašín 6, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 86672291

Různé:

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně! Ochranná plná přilba je povinná.
U závodníků mladších 18 let nutný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
Závod se jede dle tohoto rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských kol.
Pro starty všech kategorií platí pro závodníky: řazení na start „odzadu“.
Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les.
Závod se jede za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob, doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie ČR a respektovat je.
Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy. Účastí v závodě souhlasí závodník s využitím jeho osobních údajů pro potřeby pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí.
Pro účast v závodě není nutná licence ČSC.
Účastník závodu souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění účastník dále dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce k závodu pro potřeby pořadatele. Souhlasí se zasíláním informačních e-mailů a SMS (o průběhu závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádí v přihlášce. V případě, že nebude mít zájem o zasílání informačních e-mailů a SMS, bude sám pořadatele informovat.
Účastník svojí účastí na akci potvrzuje, že netrpí příznaky COVID-19 a splnil podmínky k účasti na venkovních hromadných akcích (očkování, test, ...).
Účastník před startem stvrzuje svým podpisem nebo potvrzením přihlášky, že tyto body bere na vědomí.

Rozpis byl schválen komisí MTB a mládeže SCKHK dne 30. 05. 2021, Miroslav Tlamka v.r.