Propozice závodu LESÁK CUP

Termín: sobota 27. srpna 2022
Místo konání závodu: Červený Kostelec – Bohdašín, místní lokalita “Lesák“
Tratě závodu:

40 km – Dva dvacetikilometrové okruhy po zpevněných i nezpevněných lesních cestách a lesních pěšinách. Trasa je vedena Jestřebími horami, viz. mapa závodu

20 km – Dvacetikilometrový okruh po zpevněných i nezpevněných lesních cestách a lesních pěšinách. Trasa je vedena Jestřebími horami, viz. mapa závodu

Startovné:

Trať 20 km:
300 CZK, registrace online, online platba do 30.06.2021
350 CZK, registrace online, online platba od 01.07.2021 do 28.08.2021 do 9:00
400 CZK, registrace online, platba až na místě od 01.07.2021 do 28.08.2021 do 9:00
450 CZK, registrace i platba na místě registrace i platba na místě zrušena (pouze ve výjimečných případech)


Trať 40 km:
350 CZK, registrace online, online platba do 30.06.2021
400 CZK, registrace online, online platba od 01.07.2021 do 28.08.2021 do 9:00
450 CZK, registrace online, platba až na místě od 01.07.2021 do 28.08.2021 do 9:00
500 CZK, registrace i platba na místě registrace i platba na místě zrušena (pouze ve výjimečných případech)


Prosíme, registrujte se i zaplaťte startovné online. Zrychlí se tím výdej startovních čísel při prezentaci a ušetříte.


Mladší kategorie ZDARMA
(odrážedla, předškoláci, předškolačky, minižáci I, minižákyně I, minižáci II, minižákyně II, žáci I, žákyně I, žáci II, žákyně II)
Registrace na místě je v případě dětských kategorií umožněna. Pokud to je možné, prosíme i tak využít online registrace.


V případě neúčasti nebo zrušení startu účastníkem se startovné nevrací.

Startovné zahrnuje: účast v závodě,
změření času v cíli,
občerstvení na trati a v cíli závodu,
jídlo po závodě (klobása nebo kuře a pivo/limo + palačinka),
zdravotní a pořadatelská služba,
startovní číslo,
mytí kol,
pamětní předmět (5. ročník ponožky Lesák CUP)
Prezentace:

sobota 28.08.

8:30 - 9:45 - prezentace na dětské kategorie
8:30 - 11:30 - prezentace na 40 km a 20 km

Kancelář závodu: v místě startu
Starty:

10:00 - start prvního závodu - odrážedla
10:10 - start předškolačky a předškoláci
10:20 - start minižáci I a minižákyně I
10:35 - start minižáci II a minižákyně II
10:50 - start žáci, žákyně I, II
11:40 - vyhlášení výsledků dětských kategorií
12:15 - start hlavního závodu na 40 km, hromadný start pro všechny kategorie
12:20 - start závodu na 20 km, hromadný start pro všechny kategorie
15:30 - odhadovaný čas vyhlášení výsledků, zároveň bude vyhlášen Středeční pohár 2020 a Pohár mládeže 2020

Přihlášky:

v sekci „Přihlášky“ v horní navigační liště, zajišťuje: sportchallenge.cz

možnost platit online (okamžitá online platba) anebo také hotově v prodejně Kola Rtyně

Ředitel závodu: Michal Bergmann
Hlavní rozhodčí: Miroslav Tlamka
Občerstvení:

1x bufet v místě startu závodu (při průjezdu do druhého 20 km okruhu)

po závodě: klobása nebo kuře a pivo/limo

Kategorie:
VěkRočníkKategorieTrať
SP do 4 let2017 a mladšíOdrážedlaOkruh na hřišti – 130 m SP
SP do 5 let2016 a mladšíPředškoláciOkruh na hřišti – 260 m SP
SP do 5 let2016 a mladšíPředškolačkyOkruh na hřišti – 260 m SP
SP 6–7 let2014 – 2015Minižáci IOkruh na Lesáku – 1x800 m SP
SP 6–7 let2014 – 2015Minižákyně IOkruh na Lesáku – 1x800 m SP
SP 8–9 let2012 – 2013Minižáci IIOkruh na Lesáku – 2x800 m SP
SP 8–9 let2012 – 2013Minižákyně IIOkruh na Lesáku – 2x800 m SP
SP MK 10–12 let2009 – 2011Žáci I5 km SP, MK
SP MK 10–12 let2009 – 2011Žákyně I5 km SP, MK
SP MK 13–14 let2007 – 2008Žáci II5 km SP, MK
SP MK 13–14 let2007 – 2008Žákyně II5 km SP, MK
SP MK 15–16 let2005 – 2006Kadeti20 km SP, MK
SP MK 15–16 let2005 – 2006Kadetky20 km SP, MK
SP MK 17–18 let2003 – 2004Junioři40 km SP, MK
SP MK 17–18 let2003 – 2004Juniorky20 km SP, MK
SP MK od 19 let1992 – 2002Muži40 km SP, MK
SP od 19 let (*)1992 – 2004 (*)Muži20 km SP - příchozí
SP MK od 19 let2002 a staršíŽeny40 km, 20 km SP, MK
SP MK 30–39 let1982 – 1991Masters40 km SP, MK, 20 km SP - příchozí
SP MK 40–49 let1972 – 1981Masters II40 km SP, MK, 20 km SP - příchozí
SP MK 50–59 let1962 – 1971Veteráni40 km, 20 km SP - 50 let a více, MK
MK od 60 let novinka1961 a staršíVeteráni II20 km SP - 50 let a více, MK
od 15 let2006 – staršíKoloběžky muži20 km
od 15 let2006 – staršíKoloběžky ženy20 km

SP = kategorie Středečního poháru 2021
MK = kategorie Mistrovství kraje, závodníci předloží při registraci licenci SCKHK

(*) Jestliže junior (ročník 2003 – 2004) nechce jet 40 km, může se přihlásit do kategorie mužů na 20 km.

Může se stát, že při účasti méně než 4 startujících v kategorii budou startující přeřazeni do nejbližší vyšší kategorie!

Ceny:

vítěz a vítězka hlavního závodu (40 km) - trofej LESÁK CUP

1.- 3. místo v ostatních kategoriích - věcné ceny v hodnotě více než 50.000 Kč

Vrchařská prémie:

pro toho, kdo nejrychleji vyjede po startu na panskou cestu - sud piva Primátor

platí pro 40 km - start 12:15

více, viz.: mapka vrchařské prémie

Řazení na startu:

first line: prvních deset z loňského ročníku, divoké karty pořadatele - startovní číslo označeno samolepkou
ostatní závodníci dle příchodu na start - řazení „odzadu“

Výsledky:

neoficiální výsledky se budou průběžně zveřejňovat na tabuli u cíle závodu, protesty podávejte bezprostředně po závodu, výsledky budou také k dispozici na internetu

Mytí kol: zajištěno v místě cíle
Zdravotní zajištění: báňská záchranná služba Odolov
Mail: info@lesak-cup.cz
Pořadatel:

Lesák CUP z.s.

Lhota za Červeným Kostelcem 396, 549 41, Červený Kostelec, IČ: 09732446

Spolupořadatel:

Radek Čermák, Bohdašín 6, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 86672291

Různé:

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně! Ochranná plná přilba je povinná.
U závodníků mladších 18 let nutný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
Závod se jede dle tohoto rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských kol.
Pro starty všech kategorií platí pro závodníky: řazení na start „odzadu“.
Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les.
Závod se jede za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob, doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie ČR a respektovat je.
Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy. Účastí v závodě souhlasí závodník s využitím jeho osobních údajů pro potřeby pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí.
Pro účast v závodě není nutná licence ČSC.
Účastník závodu souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění účastník dále dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce k závodu pro potřeby pořadatele. Souhlasí se zasíláním informačních e-mailů a SMS (o průběhu závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádí v přihlášce. V případě, že nebude mít zájem o zasílání informačních e-mailů a SMS, bude sám pořadatele informovat.
Účastník svojí účastí na akci potvrzuje, že netrpí příznaky COVID-19 a splnil podmínky k účasti na venkovních hromadných akcích (očkování, test, ...).
Účastník před startem stvrzuje svým podpisem nebo potvrzením přihlášky, že tyto body bere na vědomí.

Rozpis byl schválen komisí MTB a mládeže SCKHK dne 20.12. 2020, Miroslav Tlamka v.r.