PŘIHLÁŠKY      PROPOZICE      TRATĚ      MÍSTO ZÁVODU


Propozice závodu LESÁK CUP         Propozice závodu LESÁK SPRINT

Propozice závodu LESÁK SPRINT

Termín:sobota 26. srpna 2017
Místo konání závodu:Červený Kostelec – Bohdašín místní lokalita “Lesák“
Trať závodu:Okruh na hřišti „Lesák“, délka cca 800 m. Jedná se o členitý okruh s několika překážkami. Okruh bude divácky atraktivní, viz. mapa závodu
Startovné: 50 CZK, předem přihlášení, předem zaplaceno
70 CZK, přihlášení i zaplacení na místě, pouze v případě volné kapacity závodu, viz níže
Startovné zahrnuje:účast v závodě, občerstvení v cíli závodu, zdravotní a pořadatelská služba, technické zázemí, startovní číslo
Prezentace:sobota 26.8. 13:00 – 14:00
Kancelář závodu:v místě startu
Start: 14:30 – první start
vyhlášení výsledků maximálně 30 minut po skončení závodu
Způsob závodu:Jedná se o eliminátor. Z každé rozjížďky postupuje první polovina startujících. V jedné rozjížďce startují 4 závodníci (podle počtu startujících může dojít k případné změně).
Přihlášky:v sekci „přihlášky“ v horní navigační liště, zajišťuje: sportchallenge.cz
možnost platit online anebo také hotově v prodejně Kola Rtyně
Ředitel závodu:Michal Bergmann
Kapacita závodu:maximální počet závodníků pro tento závod je 60 (40 mužů a 20 žen). Pokud chcete mít jistotu účasti v závodu, využijte možnost přihlášení předem
Kategorie: muži – kategorie není věkově omezena, kapacita omezena na 40 startujících!
ženy – kategorie není věkově omezena, kapacita omezena na 20 startujících!
Ceny:1.- 3. místo – věcné ceny
Výsledky:3 nejlepší muži a 3 nejlepší ženy budou zveřejněni na webové stránce Lesák CUP. Pořadí ostatních závodníků bude zřejmé díky způsobu vyřazovacího závodu.
Zdravotní zajištění:báňská záchranná služba Odolov
Mail:info@lesak-cup.cz
Pořadatel:Michal Bergmann, Lhota za Červeným Kostelcem 396, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 03782964
Radek Čermák, Bohdašín 6, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 86672291
Různé: Ochranná plná přilba je povinná.
U závodníků mladších 18 let nutný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
Závod se jede dle tohoto rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských kol.
Pro starty všech kategorií platí pro závodníky: řazení na start „odzadu“ .
Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les.
Závod se jede za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob, doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie ČR a respektovat je.
Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy. Účastí v závodě souhlasí závodník s využitím jeho osobních údajů pro potřeby pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí.
Protest je možné podat pouze v den závodu, a to nejpozději před další rozjížďkou. Protest se podává u pořadatele závodu. Pozdější reklamace nebudou uznány.
Pro účast v závodě není nutná licence ČSC.
Závodníci před startem stvrzují svým podpisem nebo potvrzením přihlášky, že tyto body berou na vědomí.
Rozpis byl schválen komisí MTB a mládeže, Miroslav Tlamka v.r.